Enllaços d’interès

FESOCA: Federació de Persones Sordes de Catalunya     http://www.fesoca.org/

CREDA: Centre de Recursos Educatius per a Deficients Auditius     http://xtec.gencat.cat/ca/serveis/see/creda/

          CREDA Pere Barnils:     https://serveiseducatius.xtec.cat/credac-perebarnils/

          CREDA Jordi Perelló:     https://serveiseducatius.xtec.cat/creda-jordiperello/

 

Centres educatius bilingües (llengua oral i llengua de signes):

EM Tres Pins; Barcelona:     http://www.bcn.cat/trespins/

CEE Josep Pla; Barcelona:     http://www.ceejoseppla.cat/ca/inici

Institut Consell de Cent; Barcelona:     https://agora.xtec.cat/iesconselldecent/

Escola del Treball de Barcelona:     http://www.escoladeltreball.org/ca

 

Associacions de persones sordes de Catalunya:

Associació Gironina de Sords:     http://www.agsordgi.org/

Associació de Persones Sordes de Blanes i La Selva:     http://apsbls.blogspot.com/

APESOTE: Associació de Persones Sordes de Terrassa     http://apesote.blogspot.com/

Associació de Premsa de la Comunitat Sorda:     https://lescroniques.com/

Associació de Sords de Reus:     http://assoreus.blogspot.com/

Casal de Sords de Barcelona:     http://casalsordscsb.blogspot.com/

Centre de Persones Sordes del Maresme a Mataró:     http://sordmataro.blogspot.com/

CERECUSOR: Centre Recreatiu Cultural de Persones Sordes de Barcelona     http://www.cerecusor.cat/index.php/es/

DIFUSORD: Associació de difusió de la Comunitat Sorda     http://www.difusord.org/

Llar de persones sordes de Badalona:      http://llarsordbadalona.blogspot.com/

 

APSOCECAT: Associació Catalana pro Persones amb Sordceguesa     https://www.apsocecat.org/

 

 

Material en LSC:

WEBVISUAL: Canal de notícies en LSC     https://www.webvisual.tv/

Política Lingüística de la Generalitat de Catalunya: Vocabulari bàsic en LSC     https://llengua.gencat.cat/es/llengua_signes_catalana/

IEC: Institut d’Estudis Catalans     https://blogs.iec.cat/lsc/?lang=es

PEIXOS: Sèrie web en LSC     http://www.elspeixos.com/

Biblioteca de LSC Santiago Frigola:     https://www.santifrigola.cat/

 

 

Centres formatius de la LSC:

AGILS Accessibilitat:     http://agilscomunicacio.com/ca/

Associació APSO:     https://associacioapso.com/

Fundació Grupo Hada:     https://grupohada.org/

I també a les associacions de persones sordes